Základní škola Jodlova

Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111 poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání žákům se zdravotním postižením s upraveným vzdělávacím programem. Žáci jsou v rámci environmentálního vzdělávání zapojeni do projektů tříděného sběru a soutěže Recyklohraní, pořádají exkurze a v rámci projektu Kralupy – čisté město pravidelně monitorují stav prostředí v parku pod nemocnicí a hodnotí chování občanů města k této lokalitě.

Patronát
Symbolický patronát nad Parkem pod nemocnicí byl žákům ze předán u příležitosti Dne Země 20. dubna 2011.

Charakter svěřené lokality
Park se nachází na ploše asi 1,5 ha a je tvořen vzrostlými stromy ponechanými z původního břehového porostu, které byly doplněné nově vysazenými stromky a keřovými skupinami. Mezi nimi je travnatá plocha. Podél břehu Vltavy parkem prochází horkovodní potrubí na betonových patkách. Je lemované a zčásti skryté živým plotem. Podél něj vede obslužná panelová komunikace, která slouží zároveň jako hlavní cesta parkem a jsou okolo ní osazeny lavičky a odpadkové koše. Břeh Vltavy je v těchto místech upraven jako přístavní hráz pro lodě.

Až do povodní v roce 2002 zde byl břeh hustě zarostlý listnatými stromy a keři. Velkou vodou byl tento prostor zatopen do výše několika metrů a zdevastován, větší část keřového patra a část stromů byla odplavena, část stromů byla podemleta a zřítila se. Po povodni bylo rozhodnuto provést zde jednoduchou parkovou úpravu. Zdravé stromy byly ponechány, doplněny další mladé stromy (např. vrba, javor), vysázeny keře a vyset trávník. Povodí Vltavy s. p. zároveň provedlo opravu nábřeží, kde vybudovalo přístaviště pro lodě. Nyní, po několika letech, již stromy a keře z nové výsadby povyrostly.

Aktuální informace
Děti pomáhaly přírodě úklidem odpadků (7. října 2019)
Úklid se ZŠ Jodlova (11. dubna 2019)
Den patronů ze ZŠ Jodlova (13. září 2018)