Patronát

Sami bychom toho moc nezmohli, zmapovat lokality totiž nestačí. Důležitá je zejména osvěta, které je v tomto projektu věnována velká pozornost. Projekt současně vybízí k zapojení jak základní a střední školy, tak veřejnost i podniky a podnikatele. Kromě patronátu lokality je možné projekt podpořit i formou sponozoringu či reklamy, zakoupením doprovodných materiálů nebo jinou nabídkou pomoci.

Co si představit pod "patronátem" lokality?

V prvé řadě upozorňujeme, že podmínkou patronátu lokality není její úklid a fyzická péče o ní. Smyslem je především osvěta, pozornost věnovaná problematickým lokalitám a problematickému přístupu lidí k životnímu prostředí. I když je patronát lokality určen především školám, může tuto formu zapojení se do projektu zvolit i firma, jednotlivec nebo rodina.Spravované lokality v rámci projektu Kralupy - čisté město

Park U Parku
Prostor pod turistickou základnou KČT Kralupy n. Vlt.
Park za nemocnicí
Školní zahrada ZŠ Třebízského
Park Jaroslava Seiferta v Lobečku
Lesopark na Hostibejku
Velvarka
Husův park
Les v Minicích (Pod Hradištěm)

Dny Patronů

Jedná se o zábavně naučné odpoledne, které připravuje Ekologické centrum ve spolupráci s kralupskými spolky a organizacemi. Zábavný program pro děti probíhá na několika stanovištích. Děti po skupinkách navštěvují stanoviště a plní zde vědomostní úkoly a dozvídají se od lektorů nové informace z dané oblasti.

Vedoucí městského útulku pro psy Lesan paní Monika Kolková přiváží sebou na ukázku pejska a beseduje s dětmi o správné péči o pejsky, o nutném úklidu po pejscích, ale také o tom, jak se bránit před útočícím psem, dále hovoří o smyslu a poslání útulku pro psy ve městě.

Zástupci místní organizace Českého svazu ochránců přírody pod vedením pana Františka Málka připravují pro děti zajímavé povídání o stromech a dřevinách, o významu zelených rostlin pro náš život a naše zdraví, čistý vzduch i příjemné klima. Děti mají možnost na vlastní oči vidět nejrůznější druhy listnatých i jehličnatých stromů. Dozvědí se také, jak se správně sází strom.

Strážníci Městské policie v Kralupech nad Vltavou, ukáží žákům různé pracovní pomůcky strážníků, se kterými přicházejí do styku při výkonu své služby např. narkotizační pušku nebo střelné zbraně.

Na stanovišti Hasičského záchranného sboru Synthos Kralupy a.s., hasiči dětem předvedou ochranné obleky, masky, dýchací přístroje a další techniku, kterou používají při hašení požárů a při různých technických zásazích. Zájemci si mohou prohlédnout vozy uvnitř a dokonce přidržet proudnici s vodou, aby zjistili, že hašení požáru není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát.