Zapojte se do našeho projektu

Město plné zeleně, laviček, dětských hřišť, stezek pro pěší a cyklisty, klidových zón, s dostatečným množstvím dobře udržovaných kontejnerů na separovaný odpad, trávníků, na které by se mohl člověk bez obav posadit a relaxovat - to je přání všech kralupských občanů, pojďme pomoci ho uskutečnit. Všímejme si těch dobrých příkladů a upozorňujme na ty špatné. My se o to snažíme prostřednictvím projektu KRALUPY - ČISTÉ MĚSTO.

Přijetí nových Patronů – Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy

img

30.4.2019

Dne 24. dubna 2019 navštívily lektorky kralupského ekocentra Dvořákovo gymnázium a Střední odbornou školu ekonomickou. Důvodem bylo slavnostní přijetí studentů této školy do projektu Kralupy - čisté město. Gymnazisté si vybrali pro svůj patronát školní zahradu, kde v loňském roce, při oslavách 95. let, založili arboretum.

Úklid se ZŠ Jodlova

img

11.4.2019

V rámci celonárodní kampaně „Ukliďme Česko“ uspořádalo Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou společně se Základní školou v Jodlově ulici úklidovou akci. Školáci shromáždění na zahradě školy se ještě před zahájením úklidu dozvěděli potřebné instrukce o programu dne, o jeho organizaci a významu celé akce. Lektorky ekocentra pohovořily s dětmi o negativním dopadu černých skládek a poházených odpadků na životní prostředí, o nutnosti pečlivého třídění odpadu i předcházení jeho vzniku.